Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Bạn đang tìm hiểu về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc hữu ích với bạn.

1. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như sau:
+ Hình chiếu đứng: ở góc trái bản vẽ.
+ Hình chiếu bằng: ở dưới hình chiếu đứng.
+ Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.
Vậy đáp án C: Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng là sai.
Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ VNExpress

CÂU 1:Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:


CÂU 2:

Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:


CÂU 3:

Có những loại phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâm

B. Phép chiếu song song

C. Phép chiếu vuông góc

D. Cả 3 đáp án trên

 Xem đáp án

Đáp án: D.

Có các loại phép chiếu là xuyên tâm, vuông góc và song song.


CÂU 4:

Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:


CÂU 5:

Để vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sử dụng phép chiếu:

B. Vuông góc và song song

C. Song song và xuyên tâm

D. Vuông góc và xuyên tâm

 Xem đáp án

Đáp án: C Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

Vì phép chiếu song song và xuyên tâm dùng để vẽ hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật

VNExpress
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

dantri.com.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ soha.vn

soha.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

24h.com.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ vov.vn

vov.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ afamily.vn

afamily.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ coccoc.com

coccoc.com
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc từ facebook.com

facebook.com
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc

Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
cách Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
hướng dẫn Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc
Phát Biểu Nào Không Đúng Về Hình Chiếu Vuông Góc miễn phí


Source: https://minhgachoi.com/

Tôi là một người yêu và đam mê gà chọi. Blog này được lập ra với mục đích chia sẻ đam mê với những ai yêu thích gà chọi. Tất cả kinh nghiệm chăm, nuôi gà chọi của tôi đều được cập nhật tại website này. Nếu thấy hữu ích hãy bấm like và theo dõi tôi nhé. Cám ơn các bạn!