Hệ số công suất (Cosθ) là gì?

Định nghĩa và công thức hệ số công suất là gì

Hệ số công suất là gì nó là duy nhất và chỉ liên quan đến mạch điện xoay chiều tức là không có hệ số công suất (Pf) trong mạch điện một chiều do tần số bằng không và độ lệch pha (Φ) giữa dòng điện và điện áp. Tham khảo chi tiết bên dưới với Mobitool nhé.

Video tam giác công suất

Hệ số công suất là gì?

Hệ số công suất có thể được xác định bằng ba định nghĩa và công thức như sau.

1).   Cos của góc giữa dòng điện và điện áp được gọi là Hệ số công suất.

 • P = VI Cosθ HOẶC
 • Cosθ = P / VI HOẶC
 • Cosθ = kW / kVA HOẶC
 • Cosθ = Công suất thực / Công suất biểu kiến

Ở đây:

 • P = Công suất tính bằng Watts
 • V = Điện áp tính bằng Volts
 • I = Dòng điện tính bằng Ampe
 • W = Công suất thực tính bằng Watts
 • VA = Công suất biểu kiến ​​tính bằng Volt-Ampe hoặc kVA
 • Cosθ = Hệ số công suất

2). Tỷ số giữa điện trở và trở kháng trong mạch xoay chiều được gọi là Hệ số công suất.

Cosθ = R / Z

Ở đâu:

 • R = Điện trở tính bằng Ohms ( Ω )
 • Z = Trở kháng (Điện trở trong mạch xoay chiều tức là L , C và R được gọi là cảm khángdung kháng và điện trở tương ứng) tính bằng Ohms ( Ω )
 • Cosθ = Hệ số công suất

Trở kháng “Z” là tổng trở của mạch điện xoay chiều tức là

Z = √ [R 2 + (X L + X C ) 2 ]

Ở đây:

 • L = 2 π f L… L là độ tự cảm Henry
 • C = 1/2 π f C… C là điện dung tính bằng Farads

3). Tỷ số giữa Công suất tác dụng và Công suất biểu kiến ​​tính bằng vôn-ampe được gọi là hệ số công suất.

 • Cosθ = Công suất / biểu kiến điện
 • Cosθ = P / S
 • Cosθ = kW / kVA

Ở đây

 • kW = P = Công suất thực tính bằng kilo-Watts
 • kVA = S = Công suất biểu kiến ​​tính bằng kilo-Volt-Ampe hoặc Watts
 • Cosθ = Hệ số công suất

Công thức hệ số công suất trong mạch xoay chiều ba pha

Hệ số công suất Cos θ = P / √3 V L x I L      … Dòng điện & điện áp dòng

Hệ số công suất Cos θ = P / √3 V P x I P      … Dòng pha & điện áp

Tam giác hệ số công suất và các ví dụ

Công suất thực , công suất phản kháng, công suất biểu kiến ​​và hệ số công suất. Được minh họa :

Ví dụ Tương tự túi bimbim về công suất thực , công suất phản kháng, công suất biểu kiến ​​và hệ số công suất.

Điều cần biết :

Trong mạch điện trở thuần , hệ số công suất bằng 1 do hiệu số góc pha ( Φ) giữa dòng điện và hiệu điện thế bằng không.

Trong mạch thuần điện dung , hệ số công suất đứng đầu do VAR bị trễ. tức là Điện áp bị trễ 90 ° so với dòng điện. Nói cách khác, Dòng điện đang dẫn 90 ° so với điện áp (Dòng điện và điện áp lệch pha với nhau 90 °, trong đó dòng điện đang dẫn và điện áp trễ).

Trong mạch thuần cảm , hệ số công suất trễ do VAR đứng đầu tức là Điện áp dẫn 90 ° so với dòng điện. Nói cách khác, Dòng điện trễ hơn điện áp 90 ° (Dòng điện và điện áp lệch pha với nhau 90 °, những điểm khác khi điện áp đang dẫn và dòng điện bị trễ).

#https://minhgachoi.com/

Tôi là một người yêu và đam mê gà chọi. Blog này được lập ra với mục đích chia sẻ đam mê với những ai yêu thích gà chọi. Tất cả kinh nghiệm chăm, nuôi gà chọi của tôi đều được cập nhật tại website này. Nếu thấy hữu ích hãy bấm like và theo dõi tôi nhé. Cám ơn các bạn!