Giới Thiệu

Với niềm đam mê gà chọi từ nhỏ nên mình cũng đã bắt đầu xây dựng được hệ thống chuồng trại gà chọi cho riêng mình. Vừa đáp ứng được niềm đam mê từ nhỏ, vừa là một chút tăng gia sản xuất đồng ra đồng vào. Cũng gọi là đủ tiền nước nôi tránh cho bị vợ bảo là không được cái tích sự gì. Đây là điều mà mình thấy nhiều anh em nuôi gà hay gặp phải khi quá đam mê gà chiến của mình.