Bang Sao Han Nam 2018

Xem bảng sao hạn năm 2018 để biết năm Mậu Tuất bạn sẽ gặp sao nào chiếu mạng và cách cúng sao giải hạn thế nào để giảm nhẹ tai ương, hóa giải điềm xui, biến rủi thành may cho 12 con giáp trong năm Mậu Tuất nhé!

Xem thêm:

  • Xem tử vi 2018 cung Song Tử: Công việc bận rộn, tài chính hao tổn
  • Xem tử vi 2018 cung Kim Ngưu: Sự nghiệp thuận lợi, tài chính gia tăng
  • Xem tử vi 2018 cung Bạch Dương: Vận thế thăng trầm

Bảng xem sao hạn năm 2018 Mậu Tuất chi tiết cho 12 con giáp

Sao chiếu mệnh

Xem tử vi mỗi năm với các các tuổi sẽ một ngôi sao chiếu mệnh khác nhau. Có 9 ngôi sao chiếu mệnh gọi là cửu diệu. Đó là: Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Vân Hán (Vân Hớn), Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô.

Trong đó có 3 sao tốt, 3 sao trung bình và 3 sao xấu:

– 3 sao tốt bao gồm: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức

– 3 sao trung tính bao gồm: Vân Hán, Thổ Tú, Thủy Diệu

– 3 sao xấu bao gồm: La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch.

Đặc biệt “Nam La Hầu, nữ Kế Đô” được coi là xấu nhất, nặng nhất. Khi gặp sao chiếu mệnh tốt cần cúng nghênh sao để cầu để rước tài lộc trong năm. Trong trường hợp bị sao xấu chiếu mệnh, cần phải cúng sao giải hạn đầu năm hoặc vào các ngày cố định trong tháng để hóa giải được vận hạn năm 2018.

Xem sao hạn năm 2018 cho 12 con giáp

Xem sao hạn năm 2018 cho 12 con giáp là căn cứ vào từng mệnh ngũ hành nạp âm của 12 địa chi để tính. Cụ thể như sau:

– XEM SAO HẠN 2018 TUỔI TÝ

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Mậu Tý

1948

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

Canh Tý

1960

Thái Dương – Thiên La

Thổ Tú – Diêm Vương

Nhâm Tý

1972

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

Giáp Tý

1984

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

Bính Tý

1996

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

– XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI SỬU

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Kỷ Sửu

1949

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Tân Sửu

1961

Thái Bạch – Toán Tận

Thái Âm – Huỳnh Tuyển

Quý Sửu

1973

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

Ất Sửu

1985

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Đinh Sửu

1997

Thái Bạch – Thiên Tinh

Thái Âm – Tam Kheo

– XEM SAO HẠN 2018 TUỔI DẦN

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Canh Dần

1950

Vân Hán – Địa Võng

La Hầu – Địa Võng

Nhâm Dần

1962

Thủy Diệu – Thiên Tinh

Mộc Đức – Tam Kheo

Giáp Dần

1974

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Xem thêm: Tử vi 2019 của nữ kỷ tỵ

Thủy Diệu – Toán Tận

Bính Dần

1986

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Mậu Dần

1998

Xem thêm: Tuổi mậu ngọ 1978 xây nhà năm 2022

Thủy Diệu – Ngũ Mộ

Mộc Đức – Ngũ Mộ

– XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI MÃO

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Tân Mão

1951

Thái Dương – Thiên La

Thổ Tú – Diêm Vương

Quý Mão

1963

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

Ất Mão

1975

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

Đinh Mão

1987

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Kỷ Mão

1999

Thổ Tú – Tam Kheo

Vân Hán – Thiên Tinh

– XEM SAO HẠN 2018 TUỔI THÌN

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Nhâm Thìn

1952

Thái Bạch – Toán Tận

Thái Âm – Huỳnh Tuyển

Giáp Thìn

1964

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

Bính Thìn

1976

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Mậu Thìn

1988

Thái Bạch – Thiên Tinh

Thái Âm – Tam Kheo

Canh Thìn

2000

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

– XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI TỴ

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Quý Tỵ

1953

Thủy Diệu – Thiên Tinh

Mộc Đức – Tam Kheo

Ất Tỵ

1965

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Xem thêm: Tử vi 2019 của nữ kỷ tỵ

Thủy Diệu – Toán Tận

Đinh Tỵ

1977

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Kỷ Tỵ

1989

Xem thêm: Tuổi mậu ngọ 1978 xây nhà năm 2022

Thủy Diệu – Ngũ Mộ

Mộc Đức – Ngũ Mộ

Tân Tỵ

2001

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Xem thêm: Tử vi 2019 của nữ kỷ tỵ

Thủy Diệu – Toán Tận

– XEM SAO HẠN 2018 TUỔI NGỌ

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Giáp Ngọ

1954

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

Bính Ngọ

1966

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

Mậu Ngọ

1978

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Canh Ngọ

1990

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

Nhâm Ngọ

2002

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

– XEM SAO HẠN 2018 TUỔI MÙI

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Ất Mùi

1955

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

Đinh Mùi

1967

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Kỷ Mùi

1979

Thái Bạch – Thiên Tinh

Thái Âm – Tam Kheo

Tân Mùi

1991

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

Quý Mùi

2003

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

– XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI THÂN

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Bính Thân

1956

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Xem thêm: Tử vi 2019 của nữ kỷ tỵ

Thủy Diệu – Toán Tận

Mậu Thân

1968

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Canh Thân

1980

Thủy Diệu – Thiên La

Mộc Đức – Tam Kheo

Nhâm Thân

1992

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Xem thêm: Tử vi 2019 của nữ kỷ tỵ

Thủy Diệu – Toán Tận

Giáp Thân

Xem thêm: Nằm mơ thấy đàn chó con

2004

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

– XEM SAO HẠN 2018 TUỔI DẬU

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Đinh Dậu

1957

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

Kỷ Dậu

1969

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Tân Dậu

1981

Thổ Tú – Ngũ Mộ

Vân Hán – Ngũ Mộ

Quý Dậu

1993

Thái Âm – Diêm Vương

Thái Bạch – Thiên La

Ất Dậu

2005

Thái Dương – Toán Tận

Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

– XEM SAO HẠN 2018 TUỔI TUẤT

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Mậu Tuất

1958

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Canh Tuất

1970

Thái Bạch – Toán Tận

Thái Âm – Huỳnh Tuyển

Nhâm Tuất

1982

La Hầu – Tam Kheo

Kế Đô – Thiên Tinh

Giáp Tuất

1994

Kế Đô – Địa Võng

Thái Dương – Địa Võng

Bính Tuất

2006

Thái Bạch – Thiên Tinh

Thái Âm – Tam Kheo

– XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI HỢI

Nạp âm

Năm sinh

Sao và hạn của nam mạng

Sao và hạn của nữ mạng

Đinh Hợi

1947

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Xem thêm: Tử vi 2019 của nữ kỷ tỵ

Thủy Diệu – Toán Tận

Kỷ Hợi

1959

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Tân Hợi

1971

Thủy Diệu – Thiên Tinh

Mộc Đức – Tam Kheo

Quý Hợi

1983

Mộc Đức – Huỳnh Tuyển

Thủy Diệu – Toán Tận

Ất Hợi

1995

Vân Hán – Thiên La

La Hầu – Diêm Vương

Source: Minh Gà Chọi

Tôi là một người yêu và đam mê gà chọi. Blog này được lập ra với mục đích chia sẻ đam mê với những ai yêu thích gà chọi. Tất cả kinh nghiệm chăm, nuôi gà chọi của tôi đều được cập nhật tại website này. Nếu thấy hữu ích hãy bấm like và theo dõi tôi nhé. Cám ơn các bạn!