101+ biệt danh cho bạn [cho bạn thân] nam và nữ bằng tiếng Anh

BIỆT DANH CHO CON TRAI BIỆT DANH CHO CON TRAI Bảo: Bảo Bảo, Bảo bảnh bao. Chinh: Chinh chảnh chọe, Chinh chinh chiến. Chiến: Chiến cọp, Chiến cung, Chiến cục. Cường: Cường cục cằn, Cường cảnh, Cường cống, Cường cua, Cường cọp. Duy: Duy dớ dẩn, Duy dấm dớ, Duy dâm, Duy đen, Duy đầu gấu, Duy đầu lâu, Duy dễ dãi. Dũng: Dũng khùng, Dũng Diego, Dũng Diana Đức: Đức đen, Đức đĩnh đạc, Đức đại. Giang: Giang cục súc, Giang lạnh lùng. Huy: Huy cục súc, Huy thích tiền, Huy ham hố Hải: Hải hâm, Hải hống hách, Hải hấp Hiếu: Hiếu hóng hớt, Hiếu hời hợt, Hiếu hư hỏng, Hiếu hậm hực, Hiếu hừng hực, Hiếu ham hở, Hiếu hâm, Hiếu hoang, Hiếu hèn. Hùng: Hùng hống hác, Hùng hốc hác, Hùng hâm, Hùng hài hước. Khôi: Khôi kháu khỉnh, Khôi thối, Khôi khờ khạo, Khôi khùng Minh: Minh mẫn, Minh mèo, Minh mập, Minh mù, Minh mẹo Long: Long công công, Long mông cong, Long láo, Long lác, Long lẳng lơ, Long lúng liếng. Nam: Nam can đảm, Nam mẫn cán. Lâm: Lâm lém lỉnh, Lâm lùn, Lâm lý lách, Lâm lẹo, Lâm tài lanh. Nghĩa: Nghĩa ngáo ngơ, Nghĩa ngốc, Nghĩa ngu, Nghĩa nhanh nhảu Phong: Phong phò phạch, Phong phung phí, Phong phụng phịu, Phong phổng phao, Phong phét, Phong phiền. Quang: Quang 3d, Quang hào phóng, Quang, Quang quấn quýt, Quang quảng đại, Quang quýt, Quang quẻ. Quân: Quân kun, Quân quấn quít, quân cau có, Quân sịp vàng. Tuấn: Tuấn tuần lộc, Tuấn mạnh mẽ, Tuấn tiền tỉ Thanh: Thanh mỏng manh, Thanh lanh chanh, Thanh thông thạo, Thanh cảnh, Thanh tỏi, Thanh trâu. Trung: Trung trọc, Trung trơ trẽn, Trung tài, Trung tếch Tùng: Tùng tọc mạch, Tùng trọc, Tùng toác, Tùng Teen, Tùng teo. Tiến: Tiến tươi tỉnh, Tiến tồ tẹt, tiến túng tiền, Tiến tọc mạch, Tiến tồ Sơn: Sơn xến xẩm, Sơn sùi sụt, Sơn xì xụp. Phú: Phú phét, Phú phò, Phú Police, Phú phổng phao Vinh: Vinh vịt, Vinh vẩu, Vinh vẹt, Vinh văn vở

Source: Minh Gà Chọi
Nguồn: NgonAZ

Tôi là một người yêu và đam mê gà chọi. Blog này được lập ra với mục đích chia sẻ đam mê với những ai yêu thích gà chọi. Tất cả kinh nghiệm chăm, nuôi gà chọi của tôi đều được cập nhật tại website này. Nếu thấy hữu ích hãy bấm like và theo dõi tôi nhé. Cám ơn các bạn!